Hüküm ve Koşullar

Teslimat Tarihi ve Süreleri

Hizmet sağlayıcısı ve müşteri tarafından münferit halde yazılı ve bağlayıcı biçimde kararlaştırılmışsa tarihler ve süreler bağlayıcıdır. Hizmet süresi, farklı bir anlaşma yer almıyorsa sözleşme akdi veya sipariş onayının gönderilmesiyle başlar. Sabit bir hizmet tarihi anlaşması sadece hizmet sağlayıcısının kendi ilgili ön tedarikçilerinden gerekli hizmet ve teslimatları zamanında ve sözleşmeye uygun alması durumunda geçerli olur.

Müşteri Yükümlülükleri

Müşteri hizmet sağlayıcısına, sözleşmenin uygulandığı süre boyunca kendisi yerine bağlayıcı kararlar alacak bir iletişim kişisi bildirir. Bu kişi gerekli bilgileri paylaşmakla ve sözleşme gerçekleştirilirken gerekli kararlara katılmakla sorumludur. Müşterinin gerekli kararları, iletişim kişisi tarafından geciktirilmeden verilmelidir ve taraflarca hemen birlikte kaydedilmelidir.

Sorumluluk

Hizmet sağlayıcısı müşteriye karşı zarar tazmin etmekle sorumlu olur, eğer ki
– kendisinin ya da ifa yardımcılarının veya yasal temsilcilerinin kusur veya ağır ihmal sebebiyle yol açtığı bir zarar söz konusu olursa
– ürün sorumluluk yasasına göre ve
– hizmet sağlayıcısının, yasal temsilcisinin veya ifa yardımcısının sebep olduğu yaralanmalardan kaynaklı bir zarar meydana gelmişse.