Epoksi Nedir?

Epoksi, sıvı halden katı hale geçen, kürlenerek mükemmel bir sertliğe ulaşabilen kimya tanımıyla bir  termoset plastik malzemedir. Epoksi kaplamanın birincil özelliği, normal zemin boyalarından kimyasal olarak farklı olmasıdır. Reçineli döşeme, iki parçalı bir epoksi sisteminden (epoksi tutkalı gibi) bir polimer reçineleri ve sertleştiricilerin bir kombinasyonundan oluşur. Düzgün bir şekilde karıştırıldığında, epoksi reçinesi ve sertleştirici, her bir bileşik ile ve zeminin kendisi ile kimyasal bir bağ ile sonuçlanan birbirine tepki verir. Kimyasal bağ, dayanıklı, bozulmaya dirençli ve yüzeyine son derece iyi bağlanan sert bir plastik malzeme oluşturur.

EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA NASIL YAPILIR

Epoksi yüzey kaplamaları yapılacak mekanın son işi olarak görülmelidir. Genelde döşeme kaplama malzemesi uygulaması bütün işlerin bitiminden sonra yapılmaktadır. Epoksi, değişik bileşenlerden oluştuğundan uygulama yerine bağlı olarak üretici firmalar farklı özelliklere sahip ürünler imal etmişlerdir. Epoksi uygulanacak yerin uygulama öncesi durumu ve işlevi hangi tür  malzeme kullanılmasına karar verecek kişi için önemlidir. Uygulama ürünü zemin koşulları, istenilen servis şartları, kimyasal, mekanik dayanıklılık, kaydırmazlık vb. kriterlere göre uygulama öncesi yapılacak ön çalışmaya bağlı olarak belirlenir. Döşemenin durumu, mekanın işlevi dikkate alınarak karar verilmiş epoksi ürününün uygulamaya geçilmesi dört kademede yapılmaktadır.

 •  Döşeme Yüzey Hazırlığının Yapılması : Epoxy uygulanacak beton zemin aderansı azaltacak yabancı maddelerden toz, pislik, gres, yağ vb. maddelerden arındırılmalıdır. Uygulama yüzeyi uygulamadan önce kuru olmalıdır. Yüzey nem oranı genellikle % 4’ü geçmemelidir.  Bu nem ölçme aleti kullanılarak ölçülebilir. Zemin durumuna göre aşağıdaki yöntemler kullanılarak yüzey hazırlığı yapılmalıdır.
 •  Temizleme : Yüzeyin kendisi kaplama uygulamasına uygun halde ise sadece endüstriyel elektrik süpürgesi kullanılarak gevşek parçaların, tozların temizlenmesi yeterlidir.
 •  Zımparalama : Tesviye şaplı alanlar ve kaba inşaat şeklinde bırakılmış döşemelerin zımparalanarak hazırlanması gerekmektedir. Zımparalama sonrası yüzeyde oluşan artık beton parçacıkları elektrik süpürgesi ile tekrar temizlenmelidir.
 •  Tıraşlama : Uygulama yüzeyinde tabaka halinde beton şerbeti veya atığı olabilir. Ayrıca yağ  tabakaları da bulunabilir. Bunların tıraşlama işlemi yapılarak temizlenmesi gerekmektedir. Prensip olarak tıraşlama işinden sonra zımparalama işlemine geçilmelidir.
 •  Blast-Track Temizleme  : Kaplama yüzeyi hazırlığından kullanılan en genel yöntemdir. Bu yöntemle dönen çelik bilyeler sayesinde bütün yüzey artıklarını ve çimento kırıntılarını zeminden uzaklaştırılabilir. Bu uygulama pürüzlülüğü düzelterek yüzeyi kaplamaya hazır hale getirir.
 •  Astar Yapılması : Yüzey hazırlığı yapıldıktan sonra astar malzemesinin hazır olarak alınmış veya uygulama anında kompenentlerin mekanik karıştırıcı yardımıyla elde edilirler. Her iki türden de elde edilmiş malzeme uygulamadan önce 1 dakika karıştırılır. Fırça veya rula ile yüzeye uygulanır. Eğer epoksi kaplamasının anti-statik özelliğine sahip ise astar malzemesi kürünü aldıktan sonra 20 m2 alanda bir veya 10 m’lik çapa denk gelecek şekilde kendinden yapışkanlı bakır bantlar yapıştırılır. Bunlar daha sonra 100 m’de bir topraklama hattına bağlanır.
 •  Kaplama Yapılması : Yüzey hazırlığı ve astar yapılmasından sonra oluşturulacak yüzey kalınlığı ve epoksinin özelliğine göre uygulama bir kaç kat şeklinde   mala, rulo, fırça yardımıyla yapılabilir. Her epoksi türünün kendine özgü farklı  uygulama yöntemleri olabilir.  

Beton yüzeylerin uygulama öncesinden en az üç haftalık olması, toprak zemine oturan döşemelerde buhar kesici tabaka oluşturulması ve binanın çatısının, duvarlarının, kapı ve pencerelerinin yapılmış, ortam ve yüzey ısının 10 oC civarında  (bu sıcaklık  epoksi türüne göre değişiklik gösterebilir) olması gerekir. Yağmur, toz, rüzgar, hayvan ve haşeratın kaplama taze iken binaya girmemesi gerekmektedir. Düşük ortam sıcaklığında (10 oC) uygulama güçleşebilir ve sarfiyat artabilir. Yüksek sıcaklıklardaki uygulamalarda ise tava ömrünü kısaltır ve malzemenin yüzey kalitesini bozabilir.

Epoksi Döşeme Kaplamasının Uygulaması Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 •  Ekipman temizliğine dikkat edilmelidir.
 •  Uygulama esnasında maske, gözlük, çivili ayakkabı kullanılmalıdır.
 •  Kapalı ortamlarda havalandırma yapılmalıdır. 
 • Kaplama kürünü alana kadar su, toz gibi zarar verecek maddelerden korunmalıdır.
 •  Çalışma sahasına ateşle yaklaşmak tehlikelidir.
ral kataloğu